På Tråden

002: Apropå Git

25 April 2021 || 43 minuter 00 sekunder

En ny gruppmedlem, Kim från Daresay deltar i diskussionen! Teamet snackar om uppdateringen av rails 5.2. till 6, Hibernate och elixir!

I avsnittet